Dienst 30 oktober 2016

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. van der Brink – Smit (De Wijk)
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor “Kerk in Actie: Hervormingsdag” en Kerkrentmeesterbeheer

Genesis 41 wordt genoemd in het leesrooster: het verhaal van de dromen van de farao en dat Jozef erbij wordt gehaald om de dromen te duiden. Het is ook de dag van de stilte. Ik weet nog niet welke kant het opgaat.