Dienst 2 oktober 2016

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. M. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor “Kerk en Israël, onopgeefbaar verbonden met Israël” en Kerkrentmeesterbeheer

Het leesrooster geeft als alternatief de verhalen van Izaäk, Jacob en Jozef.  Genesis 29 staat vandaag centraal. Jacob komt terecht bij zijn oom Laban, wordt verliefd op Rachel, maar krijgt na zeven jaar werken haar zus Lea tot vrouw. Hier wordt hij zelf bedrogen!