Dienst 4 september 2016

10.00 uur Dienst (Avondmaal)

De voorganger van deze dienst is Ds. M. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor “Help de nieuwe kerk in Jorwerd” en Kerkrentmeesterbeheer