Dienst 17 juli 2016

10.00 uur Zomerdienst

De voorganger van deze dienst is Ds. P.G. van Heiningen
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Diaconie en Kerkrentmeesterbeheer