Dienst 14 augustus 2016

10.00 uur Zomerdienst

De voorganger van deze dienst is Ds. R. Kok
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor “Beroepsonderwijs voor weduwen in Nigeria” en Kerkrentmeesterbeheer