Dienst 10 juli 2016

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. T. Koster (Meppel)
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Diaconie en Kerkrentmeesterbeheer