Dienst 8 mei 2016

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. van der Brink-Smit (De Wijk)
De organist van deze dienst is dhr. S.Huismans
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie