Liturgisch bloemstuk 13 maart 2016

Liturgisch bloemstuk 13 maart 2016

 

 

Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Schoenen aan
Om met hem op weg
Te gaan
Die ons voorgaat
Naar de ander
Ons voorgaat
naar leven

spot
sluit af
de roep om ontferming
opent
de hemel

God
Ontferm U