Liturgisch bloemstuk 14 februari 2016

40 dagen tijd 2016 afb 1

 

In de schikkingen van de 40 dagentijd ligt de nadruk op de beweging van de
ene mens naar de ander en daarmee naar de Ander, met God.
Wie blijft zitten en de handen in de schoot legt, letterlijk, maar vooral
figuurlijk, komt niet verder.

Er is niet alleen de beweging van  de mens naar de A(a)nder, er is ook een
beweging andersom, van God naar mens.
Om die beweging vorm te geven, is gekozen voor schoenen die symbool staan
voor het gaan op de weg van het leven.
De kleur van de schoenen is wit, het wit van het licht, van het steeds
opnieuw kunnen beginnen, van zuiverheid.

40 witte tulpen verwijzen naar de 40 dagen van de tijd voor Pasen.
De kleur is paars, kleur van inkeer en bezinning.

40 witte tulpen verwijzen naar bezinning en gebed

Schoenen aan
Om met hem op weg
Te gaan
Die ons voorgaat
Naar de ander
Ons voorgaat
Naar leven

Zijn weg van liefde
Blijkt zwaar
Biddend zoeken
Naar kracht
Waar anderen slapen

God
Blijf waken
Wees houvast