Dienst 9 maart 2016

19.30 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. R. Kok
De organist van deze dienst is n.v.t.
De collecte in deze dienst is bestemd voor “Voedselbank Meppel” en Kerkrentmeesterbeheer

Op woensdag 9 maart is de Biddag voor gewas en arbeid. Een eenvoudige doordeweekse viering. Een goed moment om stil te staan bij wat ons leven ons schenkt in het werk wat wij mogen doen. Voorganger Ds. René Kok.