Kerkbalansactie 2016

Actie kerkbalans

Op de formulieren van de kerkbalansactie 2016 staan niet de rekeningnummers genoemd van de Hervormde Gemeente Nijeveen.

De rekeningnummers (die u ook kunt vinden voorin het kerkblad “Drieluik”) zijn:

NL85 RABO0341816825 of via giro NL84INGB0000891490 t.n.v. Hervormde Gemeente Nijeveen.