Dienst 7 februari 2016

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is dhr. J. Peters
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Werelddiaconaat

Jan Peters zal bij ons voorgaan. Jan zit meestal te midden van de gemeente. We zijn blij dat hij bijstand kan verlenen en in deze viering voor wil gaan.