Dienst 31 januari 2016

10.00 uur Dienst – Jeugddienst

De voorganger van deze dienst is Ds. R. Kok
De organist van deze dienst is dhr. S. Huismans
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie