Dienst 28 februari 2016

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. R. Fechner (Maarsbergen)
De organist van deze dienst is dhr. S. Huismans
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie