Dienst 21 februari 2016

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. C. Huisman (Meppel)
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor “Kind voor mijn rekening” en Diaconie