Dienst 14 februari 2016

10.00 uur Dienst – Avondmaalsviering

De voorganger van deze dienst is Ds. R. Kok
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

Ds. René Kok gaat voor. Dit is onze avondmaalsviering. We zullen dat op een laagdrempelige wijze vieren. Sommige hebben nog steeds het idee dat dat alles een hele plechtige en hoogverheven dienst is. Plechtig is het wel, maar juist in haar eenvoud. Zoals bij onze gemeente past. Aansluitend op deze viering hebben we onze gemeenteochtend. Info daarover vindt u elders in dit kerkblad.