Liturgisch bloemstuk 29 november 2015

Liturgisch bloemstuk 29 november 2015
In de liturgische bloemstukken van deze periode wordt een gedroogd en
gebogen palmblad gebruikt. De bovenkant loopt uit in een smalle en dunne punt.
Dit uiteinde is zo dun dat de overgang bijna niet te zien is.

Met deze vorm symboliseren we de verbinding tussen hemel en aarde.
De onderkant van het blad loopt uit in een komvorm. Deze vorm staat voor mensen die we tegenkomen aan het begin van het evangelie van Lukas:

Zacharias, Elisabeth en Maria lieten zich raken door de Geest.
Op deze eerste zondag van advent horen we hoe de engel Gabriël aan Zacharias
vertelt dat Elisabeth een zoon zal baren. Hij is met stomheid geslagen.

Zichtbaar teken ervan zijn de stenen die dicht bij elkaar liggen.
De rode bloemen verwijzen naar de Heilige Geest, waarvan dit kind vervuld zal zijn.