Liturgisch bloemstuk 13 december 2015

Liturgisch bloemstuk 13 december 2015

 

 

De hemel raakt de aarde daar
waar mensen elkaar ontmoeten,
Gods licht zichtbaar wordt
in woorden van zegen daar
raakt de hemel de aarde

God kom met Uw geest opdat wij goede woorden spreken