Dienst 31 december 2015

10.00 uur Dienst – Oudjaar

De voorganger van deze dienst is Ds. M. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Leger des Heils Meppel

We sluiten het oude jaar af met een eenvoudige viering, samen met de geref. kerk, in ons gebouw. We kijken terug op wat 2015 ons bracht en willen in vertrouwen proberen de oversteek te maken naar een nieuw jaar.