Dienst 3 januari 2016

10.00 uur Dienst – Nieuwjaarsdienst

De voorganger van deze dienst is Ds. R. Kok
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

De 1e dienst in een nieuw jaar! We houden een nieuwjaarsreceptie met een hapje en een drankje en nodigen de mensen uit die het afgelopen jaar nieuw werden ingeschreven in onze gemeente.