Dienst 24 december 2015

22.00 uur DienstPKiN Kerstnachtdienst in de Gereformeerde kerk

De kinderen van de zondagsschool vieren hun kerstfeest en later op de avond is er de gezamenlijke kerstnachtdienst in de geref. kerk.