Dienst 20 december 2015

10.00 uur Dienst – 4e Adventszondag

De voorganger van deze dienst is Ds. B. Haanstra (Steenwijk)
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie