Dienst 6 december 2015

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. K. Kwint (Meppel)
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Binnenlands diaconaat, zonder verblijfsvergunning in Nederland.