Dienst 22 november 2015

19.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. M. van Hal
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

We houden dienst om 19 uur in de avond en gedenken de overledenen van het afgelopen jaar. We noemen hun namen en ontsteken een kaars. Er zal weer een bloemstuk zijn waar stenen en kaarsen in zijn verwerkt. Daarna mag iedereen een kaars aansteken om een eigen overledene te gedenken. Het is een mooi en belangrijk ritueel. Het voldoet in een behoefte. Zo blijven de mensen van voorbij voor ons leven en zijn ze met ons verweven…