Dienst 18 oktober 2015

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Mw. L. Winters (Kraggenburg)
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en “Werelddiaconaat: Kaas maken in Bolivia”