Dienst 4 oktober 2015

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Mw. Ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en “Kerk en Israël”

 

Het is dierendag en dierendag heeft een christelijke oorsprong. Deze dag is de sterf- en gedenkdag van Franciscus van Assisi, de man van eerbied voor al wat leeft. De dieren en de planten zag hij als niet minder belangrijk dan de mens. Onze huidige paus, die naar deze Franciscus is vernoemd, heeft in juni de encycliek Laudato Si, niet alleen voor de rooms katholieke kerk, maar voor het eerst voor de hele wereld doen uitkomen ! De titel verwijst naar de eerste woorden van het Zonnelied van Franciscus: “Wees geprezen.”

Het Zonnelied is een loflied op de schepping. De encycliek is een oproep zorgvuldiger met het geschenk van de aarde om te gaan. Hier besteden we in de dienst aandacht aan. Ada Beenen zal afscheid nemen als ouderling. Wij bedanken haar voor haar grote inzet. Helaas is het deze keer niet gelukt een opvolger voor Ada te vinden. We beraden ons erop hoe verder te gaan met het pastoraat.