Dienst 20 september 2015

10.00 uur Startdienst in “De Schalle”

De voorganger van deze dienst is Ds. MW. van Hal
De muzikale begeleiding voor deze dienst: Piano Hidde Visser, Sopraansaxofoon Anja Winters
De collecte in deze dienst is bestemd voor “Dagelijks brood voor Sumatra” en de onkosten van de dienst

 

De kerk van 2025

 

De commissie die de startdienst voorbereidt, koos unaniem voor het thema: de kerk van 2025.

Hoe zou die kerk eruit kunnen/moeten zien? Vanwege de leegloop is dit een urgent thema.

Je kunt er natuurlijk verschillend over denken, over de ideale kerk.

Laatst kwam ik in een artikel een beeld tegen, dat ik verhelderend vond. Er werd gezegd: Er zijn mensen die in een ‘zuivere kerk’ geloven en er zijn mensen die een ‘brede kerk’ voorstaan. De zuivere kerk is dan de kerk waar het Woord Gods zuiver wordt verkondigd. Er zijn gelovigen die menen te weten wat dat precies inhoudt.

Het moge duidelijk zijn: ik ben voor een brede kerk.

Omdat ik geloof dat er bij God veel ruimte en barmhartigheid is.

Ruimte bijvoorbeeld voor de mens die alles wat dierbaar was, is kwijtraakt. Die in de geloofsvragen die rezen, God heeft verloren. Die wellicht toch gevonden wil worden door iemand die aankijkt, met mededogen, met liefde. Die je neemt zoals je bent, met al je fouten, die zich voor jou openstelt, zodat ook jij weer open gaat voor de ander.

Een kerk met ruimte voor twijfelaars en zoekers, voor armen van geest en gebrokenen van hart, voor vluchtelingen en asylzoekers, voor zwaren en zwevers, voor zwoegers en zwijgers, voor gelovigen en ongelovigen (de laatsten worden in de bijbel vaak als voorbeeld gesteld voor de gelovigen!)

Ds. Arjan Plaisier, scriba van de PKN, pleit voor een cultuuromslag. Hij zegt: ‘De ‘bijwoners’ zijn niet minder dan de betrokken kerkleden. Het is juist belangrijk de levensvragen van mensen die minder of niet vertrouwd zijn met het kerkelijk leven serieus te nemen en daarop in te spelen.’

Ik vond een lied van de zanger Jeroen Zijlstra, dat mij aanspreekt als het om het huis van de kerk gaat. Het staat in de liedbundel ‘Geroepen om te zingen’, nr. 19.

 

Wees welkom in ’t weeshuis voor dwalende schapen

een welkom aan hem die geen zekerheid kent.

Een welkom aan hen die van angst niet meer slapen,

en welkom aan hen die geen God zijn gewend.

 

Wees welkom in ’t huis van onzegbare regels,

wees welkom, sta open, wees eerlijk en naakt,

wees welkom mislukten, verdwaalden en vlegels,

wees welkom en bloei hier en wordt weer geraakt.

 

Wees welkom in ’t weeshuis voor zwervende zielen,

Wees welkom, kom luistren en zoek naar je lot,

Wees welkom, kom binnen, een ieder mag knielen

Voor één en dezelfde: Een Allemans God!

 

Want Gij zijt een éénheid, Gij zijt niet gespleten,

steeds wilt Gij voor mensen dezelfde bron zijn,

éénzelfde geheim en éénzelfde geweten,

oneindig in grootheid, onnoemelijk klein.

 

Wees welkom in ’t huis zonder naam, zonder stempel.

en wees daar jezelf, zoals ’t ooit was bedoeld,

een welkom in ’t allemans huis zonder drempel,

wees welkom in ’t huis waar de menselijkheid stoelt.

 

In de startdienst is er ook ruimte om eigen gedachtes over de kerk van 2015 tot uiting te brengen.

Ds. Marjan van Hal