Dienst 11 oktober 2015

10.00 uur Dienst (Jeugddienst)

De voorganger van deze dienst is Ds. R. Kok
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie