Dienst 9 augustus 2015

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. B. Metselaar (Beilen)
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie