Dienst 23 augustus 2015

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Mw. Ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

Vanaf 23 augustus volgen we het spoor van Elia uit 1 en 2 Koningen. Ten tijde van koning Achab en zijn beruchte echtgenote Izebel, bloeit de Baälcultus en delft de God van de gerechtigheid het onderspit. Totdat daar de profeet Elia ten tonele verschijnt, de confrontatie aangaat en een droogteperiode aankondigt …