Dienst 7 juni 2015

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is mevr. Ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Werelddiaconaat

Een feestelijke dienst, want er worden maar liefst drie kinderen gedoopt! Namelijk Thijs ten Klooster en Hugo Antoine en Tristan Jean-Paul Engels.