Liturgisch bloemstuk 5 april 2015

Liturgisch bloemstuk 5 april 2015

Pasen, Zondag 5 april
Maria,
haar handen willen
vasthouden
wat niet vat te houden is
geopende handen
vertellen
over
het geheim
van leven

God
Uw licht breekt
onstuitbaar door