Liturgisch bloemstuk 29 maart 2015

Liturgisch bloemstuk 29 maart 2015

 

Palmzondag

De slinger van rode bloemen vormt samen een weg.
De bloemen verwijzen naar de jassen die door de mensen uitgetrokken werden
als een rode loper voor Jezus toen hij Jeruzalem binnentrok.
De handen juichen mee met de vele stemmen.

vol van hoop
verwachting
handen hoog
hosanna
hij komt
Koning van de vrede

anders
altijd anders
deze nederige koning

God leer ons de weg te gaan
van deze koning van de vrede