Dienst 12 april 2015

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is  Ds. R. Kok
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie