Liturgisch bloemstuk 22 februari 2015

40 dagentijd 22 februari 2015

Eerste zondag van de veertigdagentijd

Het thema van deze 40 dagentijd in de schikking is: Open je handen.
Op de stronk ziet u de handen, sterk en fragiel tegelijk.
Ze staan voor de handen van God, soms nauwelijks merkbaar, soms worden ze
als sterk en dragend ervaren.
Gods handen zijn ook onze handen. Jezus heeft bij uitstek Gods dragende en
delende handen zichtbaar gemaakt.
Waar kunnen onze handen delen, troosten, helen?
In de schikking zien we handen die geopend zijn. Open handen om liefde en
trouw te ontvangen.
Je ballast, verbeeld door de stenen in het draad, mag je neerleggen.
Dit in navolging van Jezus, die alles wat hem af kon houden van het gaan van
de weg van liefde en trouw achterliet in de woestijn.
Teken van hoop werd Hij, bloeiend in de winter.

Open je handen
naar Gods weg
van liefde en trouw.

Op die weg vind je de ander
die je aanroept
zo bloeit hoop
God roep ons aan