Liturgisch bloemstuk 1 maart 2015

Liturgisch bloemstuk 1 maart 2015

Tweede zondag van de veertigdagentijd

Het thema van deze 40 dagentijd in de schikking is: Open je handen.
Op de stronk ziet u de handen, sterk en fragiel tegelijk.
Ze staan voor de handen van God, soms nauwelijks merkbaar, soms worden ze
als sterk en dragend ervaren.
Gods handen zijn ook onze handen. Jezus heeft bij uitstek Gods dragende en
delende handen zichtbaar gemaakt.
Waar kunnen onze handen delen, troosten, helen?
(Bij Psalm 25 en Marcus 9, 2-10)
Vandaag, de 2e zondag van de 40 dagentijd, zien we handen die beschermen wat
kostbaar en teer is.
De dichter van Psalm 25 geeft zich over aan de handen van God.
Daar is vreugde. Ook waar Jezus met zijn leerlingen de berg opgaat en zij de
ervaring van intens geluk willen vasthouden.

Verlangen naar beschermende handen
ervaring van licht vasthouden
doorgeven, een leven lang
God, gedenk uw barmhartigheid.