Dienst 5 april 2015

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is mevr. Ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

 

Pasen. We beginnen dit jaar de dienst weer op het kerkhof. Daar staan we tussen de graven, waar de dood extra voelbaar is. Juist daar klinkt  het ’U zij de glorie’ nog intenser. U kunt, als u dat wilt, weer een witte roos bij een graf leggen. Daarna vervolgen we de dienst in de kerk. Het Paasverhaal van Johannes 20 speelt zich ook af  in een graftuin. Maria Magdalena maakt er iets bijzonders mee.

 

Toen, in die nacht
waarin mijn liefde was verloren
ben ik strompelend op zoek gegaan.
Ik heb geschreeuwd, gebonkt op luiken.
Maar niets zag ik dan waas van tranen.

 

Het werd al morgen toen hij kwam
en keek en sprak en wenkte.
Maar ik zat dicht
herkende hem niet
die de liefde zelf was.

 

Toen heeft hij
mij bij mijn naam genoemd
en deed in mij de dood teniet.
Toen ben ik opgestaan
tot leven voorgoed.

 

Lex Boot