Dienst 3 april 2015

19.30 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is mevr. Ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconaat (Eenzaam in Nederland)

 

Goede Vrijdag: in de meditatie voorin schreef ik al over het thema van de Mater Dolorosa. Aan de hand van afbeeldingen en het lied Stabat Mater Dolorosa staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus, bekeken door de ogen van zijn moeder. Ook hedendaagse situaties van ouders, die b.v. hun kind de oorlog in moeten sturen, krijgen een plek. Een sobere viering, maar ook zinvol en troostrijk, denk ik. Ik hoop dat ik een koortje kan vormen om een paar liederen uit het liedboek over de Mater Dolorosa te kunnen oefenen, naast bekende liederen. Dus geef je op als je hieraan mee wilt doen.

Mocht er iemand zijn die van een wit laken zakdoeken zou willen maken, zou dat ook fijn zijn.

Klik voor meer informatie over Mater Dolorasa.