Dienst 2 april 2015

19.30 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is ds. R. Kok
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

 

Witte Donderdag is altijd een hele intieme viering. We vieren op een eenvoudige wijze het avondmaal. Niet hoogdravend en plechtig, maar met een goed verhaal. Dit keer krijgen in de viering ook vier bloemstukken een centrale plek. Met een jongerengroep van de Sjops! worden vier bloemstukken gemaakt waarin het thema van de handen centraal staat. Dat komt natuurlijk terug in het verhaal en de liederen. Kortom een mooie eenvoudige dienst met kleur en wijn en brood.