Dienst 22 februari 2015

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is mevr. ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

Viering Heilig Avondmaal

Het is alweer de 1e zondag van de 40dagentijd. Met Jezus gaan wij op weg naar Pasen. Het is een weg met beproevingen. Niets menselijk was Jezus vreemd en werd hem bespaard. Zo komt hij dichtbij ons te staan. We vieren het avondmaal met elkaar en staan stil bij het verhaal van de verzoeking in de woestijn uit Marcus 1. Marcus schrijft heel summier over dit verhaal. Hij noemt niet de drie verzoekingen bij naam, di we kennen van Mattheüs en Lucas, maar zegt slechts dat Jezus te midden van de wilde dieren leefde en dat de engelen voor hem zorgden. Hoe krijgen wij zicht op de ‘wilde dieren’ en ‘engelen’ in ons leven? Een symbolisch bloemstuk zal de thematiek weer verbeelden.