Liturgisch bloemstuk 7 december 2014

Liturgisch bloemstuk 7 december 2014

 

Het thema van de schikking is Verlangen naar…
In een wereld die donker kan zijn, groeit het verlangen naar gerechtigheid,
naar heelheid. In Jezus is Gods liefde herkend, naar zijn komst zien we uit.
Een gelijkzijdige driehoek vormt de basis voor elke schikking.

De drie zijden staan voor geloof, hoop en liefde. Verwijzend naar de mensen
uit de Bijbelverhalen die hieruit een weg wijzen om te gaan.
In de schikking zien we een pad van donkere lavastenen. De witte cyclamen
geven de bloei aan die ontstaat waar mensen wegbereider worden voor elkaar.
(Bij Johannes de Doper, Joh. 1, 19-28)