Liturgisch bloemstuk 30 november 2014

Liturgisch Bloemstuk 30 november 2014

 

Eerste adventszondag

Het thema van de schikking is Verlangen naar…
In een wereld die donker kan zijn, groeit het verlangen naar gerechtigheid,
naar heelheid. In Jezus is Gods liefde herkend, naar zijn komst zien we uit.

Een gelijkzijdige driehoek vormt de basis voor elke schikking.
De drie zijden staan voor geloof, hoop en liefde. Verwijzend naar de mensen
uit de Bijbelverhalen die hieruit een weg wijzen om te gaan.
In de driehoek van geloof, hoop en liefde zien we een tak met knoppen die
een belofte inhoudt van bloei, een hoopvol teken in een duistere tijd.