Dienst 4 januari 2015

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is mevr. Ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en werelddiaconaat

Nieuwjaarsviering en bijeenkomst, waar we na afloop  elkaar een gelukkig nieuwjaar toewensen. De nieuw-ingekomenen van het afgelopen jaar worden ook weer verwelkomd. In de dienst staat het verhaal van Driekoningen centraal. Over de wijzen die op zoek gaan naar het kind, geleid door een ster