Dienst 28 december 2014

10.00 uur Dienst in de gereformeerde kerk

De voorganger van deze dienst is mevr. T. Koster (Meppel)
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en “Kinderen in de knel”

In een gezamenlijke dienst met de gereformeerde kerk gaat Tineke Koster uit Meppel voor. De dienst is in de gereformeerde kerk