Dienst 11 januari 2015

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is ds. R. Kok
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

Ds. René Kok gaat voor.