Dienst 23 november 2014

19.00 uur Dienst (Gedachtenisdienst)

De voorganger van deze dienst is mevr. ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

We houden een dienst om 19 uur ’s avonds waarin wij onze overledenen van het afgelopen jaar herdenken. Wij noemen hun naam nog 1x en nabestaanden mogen een kaars aansteken en de steen met de naam erop mee naar huis nemen. Andere mensen mogen ook weer een kaars branden om een eigen dierbare te gedenken. Er zal weer een bloemstuk zijn waarin de kaarsen van de overleden gemeenteleden en de stenen zijn verwerkt. We staan stil bij de stoet getuigen zoals die in Hebreeën 11 langskomen, de ‘heiligen’ uit de bijbel, maar ook van later, onze voorouders, opdat ze een plaats in ons leven blijven innemen. En wat kostbaar was blijven koesteren als een kracht in ons eigen leven. In lied 732 staat: ‘Vaders die ons leidden, moeders die ons droegen, niet van vroeger zijn ze, maar van nu..’