Dienst 16 november 2014

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is ds. T. Dankers (Dalfsen)
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diakonaat, een goede buur

Ds. Dankers uit Dalfsen gaat voor