Dienst 12 oktober 2014

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. R. Kok
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Werelddiaconaat