Dienst 24 augustus 2014

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Mw. Groen-Mol (Giethoorn)
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie