Dienst 6 juli 2014

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Mw. ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Jeugdwerk en “Kind in de knel”

Zomerdienst in de Hervormde kerk.

Het is de eerste gezamenlijke zomerdienst met de geref. kerk en deze wordt gehouden in onze kerk. Op het rooster staat Matth. 11, 25-30, waar de bekende woorden in voorkomen: Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven… Lichtheid en zachtheid klinken op in dit gedeelte.